Chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Đăng bởi admin lúc

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 nhằm mục đích tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử - cách mạng, văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định những thành tựu vĩ đại của nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, lễ kỷ niệm mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và truyền thống văn hoá đặc trưng của tỉnh, thể hiện được tính dân tộc và tính hiện đại. Chính vì vậy, năm 2015 diễn ra nhiều ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Bình Định như :

I. Các ngày lễ Quy mô cấp tỉnh tổ chức:

- Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 40 Giải phóng tỉnh Bình Định ( 31/3/1975 – 31/3/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

- Chương trình nghệ thuật tổng hợp với quy mô hoành tráng (bắn pháo hoa)

+ Địa điểm : Quảng trường trung tâm của tỉnh, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn.

+ Thời gian: 19h30, ngày 31/03/2015

II. Hoạt động hưởng ứng các ngày lễ quy mô cấp quốc gia:

1. Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015)

Các hoạt động thông tấn báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức các cuộc gặp mặt đảng viên cao tuổi, các đồng chí cách mạng lão thành, giao lưu giữa các đảng viên cao tuổi với thanh niên, sinh viên, học sinh.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố sưu tầm bổ sung tư liệu, tổ chức trưng bày hình ảnh hiện vật về Đảng tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, các Nhà lưu niệm, nhà truyền thống nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của các ngành, địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2015)

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá, văn nghệ; thể dục – thể thao…

- Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

+ Địa điểm : Tiền sảnh trước Trung tâm Văn hoá tỉnh

+ Thời gian: 20h, ngày 30/04/2015

3. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015)

Tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cấp, ngành, đoàn thể và các tầng lớp quần chúng nhân dân gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các chuyên mục, chuyên đề nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi, học sinh về tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập phong cách, tấm gương cao quý về đạo đức cách mạng, lối sống của Người.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao; bổ sung nâng cao chất lượng phòng trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với nhân dân Bình Định, nhân dân Bình Định với Bách Hồ” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh; triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thi kể chuyện sách về Bác Hồ trong thiếu nhi toàn tỉnh.

- Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

+ Địa điểm : tại Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

+ Thời gian: 20h, ngày 19/05/2015

4. Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/08/1945 – 19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 02/09/2015)

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ; tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức các buổi toạ đàm, gặp mặt truyền thống, giao lưu giữa cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân với thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao.

- Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân.

+ Địa điểm : Tiền sảnh trước Trung tâm Văn hoá tỉnh

+ Thời gian: 20h, ngày 01/09/2015

III. Các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện lịch sử của tỉnh, địa phương:

1. Kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 - 2015)

- Lễ dâng hoa – dâng hương.

- Các hoạt động văn hoá, thể thao.

+ Địa điểm : tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong) và Khu tâm linh Đàn tế Trời Đất (thôn Hoà Sơn, xã Bình Tưởng, huyện Tây Sơn)

+ Thời gian: chiều ngày 22/02/2015 (Mồng 4 Tết Ất Mùi)

2. Chương trình Dạ hội đón Tết Nguyên đán năm Ất Mùi 2015

Chương tình nghệ thuật

- Bắn pháo hoa

+ Địa điểm : Quảng trường đường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn.

+ Thời gian: 21h30, ngày 18/02/2015 (tức 30 tháng Chạp)

3. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu (07/02/1965 -07/02/2015)

+ Địa điểm : Di tích lịch sử Đèo Nhông – Dương Liễu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ.

+ Thời gian: ngày 23/02/2015 (Mồng 5 Tết Ất Mùi)

4. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Thuận Ninh (18/09/1965 – 18/09/2015)

+ Địa điểm : Di tích lịch sử Đồi Mười thuộc xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn.

+ Thời gian: ngày 23/02/2015 (Mồng 5 Tết Ất Mùi)

5. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng (2/9/1965 – 2/9/2015)

+ Địa điểm : Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

+ Thời gian: ngày 02/09/2015

6. Kỷ niệm 55 năm Ngày Bình Định và Hà Tĩnh kết nghĩa (1960 - 2015)

- Gặp mặt truyền thống

- Hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao.

+ Địa điểm : Quảng trường đường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn.

+ Thời gian: trong tháng 8/2015

Trên đây là chương trình tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Bài : Trung tâm TTXT Du lịch