Article Image

Du lịch miền đất võ, nhiều trải nghiệm lý thú

Đến với mỗi làng võ, võ đường Bình Định, được nghe các vị võ sư kể về quá trình hình thành và phát triển võ cổ truyền, kinh nghiệm của người đi trước truyền lại và được tận mắt chứng kiến những đường roi, bài quyền tuyệt kỹ, du khách sẽ hiểu hơn về miền đất võ, về giá trị của võ cổ truyền tỉnh nhà. Nổi tiếng có làng võ: An Vinh, An Thái, Thuận Truyền; các võ đường: Phan Thọ, Phi Long Vịnh, Chùa Lo

Article Image

Chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 nhằm mục đích tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử - cách mạng, văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định những th

Article Image

Chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Mùi năm 2015

Nhằm tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và du lịch thiết thực, hiệu quả phục vụ nhân dân và khách du lịch vui xuân, đón tết và các ngày lễ năm 2015, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, mừng xuân mới Ất Mùi năm 2015 và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Article Image

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 226 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2015) và đón nhận Bằng di

Nhằm mục đích tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tam Kiệt và các Văn thần, Võ tướng đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đặc biệt, tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung – người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc